Galery 2023


Februari 2024

                                                                         

     sinar MOU UTeM-Sri Lanka

 

 

 

 

 

 

November 2023 

uum1
Saya berasa sangat bertuah kerana UTeM sekali lagi secara rasminya telah melebarkan lagi jaringan kerjasama di antara salah sebuah institusi pengajian tinggi awam yang tersohor di Malaysia, iaitu Universiti Utara Malaysia (UUM), ‘The Eminent Management University’.Kolaborasi di antara institusi pengajian tinggi awam merupakan salah satu inisiatif strategik yang perlu diberikan penekanan bagi memartabatkan Universiti di peringkat nasional dan antarabangsa.Tahniah diucapkan kepada Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawanan (FPTT) kerana telah berjaya mewujudkan kerjasama erat ini dalam memberi nilai tambah yang positif kepada aktiviti penyelidikan, pendidikan, penyeliaan dan pengurusan di antara kedua belah pihak.Melalui kerjasama ini, UTeM akan dapat meningkatkan keupayaannya menghasilkan graduan yang kompeten, berkualiti tinggi serta memenuhi keperluan dan permintaan industri. Pemeteraian MoU antara pihak UTeM dan UUM dapat membawa kedua-dua institusi ini mencapai kecemerlangan pendidikan tinggi dalam negara dan antarabangsa.
Dalam mendepani pelbagai cabaran dan isu-isu semasa, jalinan kerjasama ini amat penting untuk memastikan penyelesaianya adalah mengikut acuan yang betul. Justeru melalui kerjasama strategik ini, pelaksanaan program yang lebih holistik, tersusun dan terselaras mampu untuk dilaksanakan. Dan saya lihat, pemeteraian MoU antara pihak UTeM dan UUM ini adalah sangat perlu untuk membantu UTeM dan UUM terutamanya dari segi tahap penarafan dunia (QS dan THE) dan kecemerlangan UTeM dalam negara.Sepertimana usemua sedia maklum bahawa Universiti Utara Malaysia atau dikenali sebagai UUM merupakan Universiti Awam yang berfokus dalam bidang pengurusan. Justeru, aktiviti-aktiviti kerjasama antara UTeM dan UUM merangkumi perkembangan program akademik, pengajaran, penyelidikan, penulisan dan penganjuran aktiviti bersama untuk manfaat pelajar, staff, fakulti dan universiti secara amnya.Saya berharap memorandum persefahaman antara UTeM dan UUM yang termeterai ini akan memberikan lembaran baharu dan nafas yang lebih segar kepada kerjasama antara UTeM dan universiti-universiti terkemuka dalam negara. Saya juga berharap pelaksanaan program-program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik dan memberi manfaat kepada semua yang terlibat.Turut hadir Yang Berusaha Profesor Dr. Mohd. Fo’ad bin Sakdan Naib Canselor Universiti Utara Malaysia (UUM), Yang Berusaha Profesor Dr. Nor Hasni binti Osman Dekan Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik, UUM, Yang Berusaha Prof. Madya Dr. Norsiah Binti Hami Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa), Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik, UUM, Yang Berusaha Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Kamarul Irwan bin Abdul Rahim Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi), Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik, UUM dan para deligasi Universiti Utara Malaysia.
uum3 uum4 uum5
 uum6  uum7  uum8
 uum9  uum10  

 

 

ebeca 4

lawatan kerja ebeca terengganu dengan UTeM uum9.jpg

Gambar Seminar

 mhi       PM.DR MOHAMED HARIRI BIN BAKRI

sinar    Sinar HArian 2023

 


 Galery 2022


 

Nama Video
ju         Dokumentari Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Teknousahawanan
amin   

Harian Metro Capaian berganda  

 

Melaka Hari Ini  UTeM Julang Kemenangan Berganda di SEIP 2022

                              

 Pm Dr linda

  Ebeca utem
GALERY 2021


 

 

 Nama Galery Video

  isma

 DR ISMA ADDI BIN JUMBRI                                

     

          RTM BAJet 202229/oktober/2021  (Pra Bajet 2022)

                                

   ju 

  PM Juhaini binti Jabar       

 

 

     16/jun/2021 Berita Wilayah Pelan Pemulihan Negara

 

   hari  

PM DR MOHAMMED HARIRI BAKRI    

 

     11TH CREATION ,INNOVATION ,TECHNOLOGY &RESEARCH         EXPOSITION (CITREx) 2021 (VIRTUAL EDITION) ANJURAN  UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG April 2020              

       CLICK HERE   = (AREPRENEURNOMIC 

        Click Here   = (I'M PAY (ISLAMIC MARKETPLACE PAYMENT GATEWAY)

   

 

 

 

 

 

 

 


GALERY 2020


 Nama   GALERY VIDEO

 

 

 hari

 

 PM DR MOHAMMED HARIRI BAKRI  

  1. BIZ MALAYSIA Edisi 12 FEBRUARI 2020

  2. Selamat Pagi Malaysia (SPM) E-BAZZAR Covid-19

  3.  BIZ MALAYSIA Edisi 16 APRIL 2020

 

 amir            

    Dr. AMIR BIN ARIS

      1. Motivasi pagi