MISI


 

Menghasilkan pakar yang sangat cekap melalui kualiti dan pendidikan universiti bertahap kelas dunia

berdasarkan aplikasi pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan dengan perkongsian industry-universiti pintar dalam perkongsian bersama Aspirasi Negara.


VISI


 

Menjadi pendorong utama kepada universiti teknikal secara inovatif dan kreatif.


OBJEKTIF FAKULTI


 

- Menawarkan program akademik dalam pengurusan, teknologi dan teknousahawanan

- untuk menghasikan para graduan yang berkebolehan untuk bekerja sendiri sebagai pekerja pintar

- Menjadi rujukan utama dalam bidang pengurusan teknologi dan teknousahawanan

- Menjana kewangan negara melalui penyelidikan dan penciptaan bisnes baharu

- Penglibatan dinamik dalam pembelajaran yang berterusan.

 


Program Education Outcomes


 

Program Objektif Pendidikan (PEO) adalah matlamat khusus yang menghuraikan pencapaian graduan dalam kerjaya dan kehidupan 
profesional mereka selepas tamat pengajian. Di bawah ini adalah PEO untuk Pengurusan Fakulti Teknologi dan Teknopreneurship.
-Untuk menghasilkan pengurus kreatif dan inovatif dan usahawan teknologi yang dapat menggunakan pengetahuan teknologi dan pengetahuan
teknologi untuk memenuhi permintaan perindustrian global. (pengetahuan)
-Untuk menghasilkan pengurus dan usahawan tekno yang membudayakan pembelajaran untuk membolehkan kemajuan profesional
dalam kerjaya mereka. (kerjaya)
-Untuk memupuk semangat keusahawanan dalam pengurus dan usahawan tekno yang pada akhirnya akan menjadi usahawan tekno yang berjaya untuk
memberi sumbangan besar kepada kekayaan negara. (penciptaan kekayaan)