Entry Requirement

Syarat-Syarat Minimum Kemasukan


CP53 (BTEC), CP54 (BTMI) & CP55 (BTMM)

STPM SAINS

Mendapat  sekurang-kurangnya  Gred C (NGMP 2.00)  pada peringkat  STPM dalam  dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics (M) / Mathematics(T)
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology

STPM SASTERA

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • PengajianPerniagaan
 • Geografi
 • Information And Communications Technology(ICT)
 • Sejarah
 • Mathematics (M) / Mathematics(T)
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology

MATRIKULASI TEKNIKAL KPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi  dalam  dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
 • Physics(Engineering)
 • Chemistry(Engineering)
 • BasicEngineering

MATRIKULASI SAINS KPM / ASASI SAINS UM / ASASI UiTM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
 • ComputerScience
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology

ASASI KEJURUTERAAN UiTM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
 • Computing
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology

Lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

LEPASAN DIPLOMA KATEGORI SAINS

LuluDiplomadengan mendapat  sekurang-kurangnya PNGK3.00 dalam bidang  berkaita dari institusi-institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan SenatUniversiti;

                                                                                                             Atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun  2018 atau sebelumnya  dengan mendapat sekurang-kurangnya  Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am dan dua (2) mata pelajaran berikut:-

 • Mathematics M / Mathematics (T)
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology

Atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi KPM/Asasi UM/Asasi UiTM tahun 2018 atau sebelumnya/ Asasi lain yang setaraf  dengan mendapat sekurang-kurangnya  Gred C (2.00) dalam dua (2) mata pelajaran berikut:-

 • Mathematics / EngineeringMathematics
 • Chemistry / Chemistry(Engineering)
 • Physics / Physics (Engineering)
 • Biology
 • BasicEngineering
 • EngineeringScience
 • Computer Science /Computing

Atau

Lulus peperiksaan GCE A-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya GRED C dalam dua (2) mata pelajaran berikut:-

 • Mathematics
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology

Atau

Lulus peperiksaan  Diploma International Baccalaureate (IB) dengan mendapat sekurang-kurangnya GRED 4 dalam dua (2) mata pelajaran berikut:-

 • Mathematics
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology

LEPASAN DIPLOMA KATEGORI SASTERA

Lulus Diploma dengan mendapat sekurang-kurangnya  PNGK 3.00 dalam bidang berkaitan dari institusi- institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan Senat Universiti;

             Atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am dan dua (2) mata pelajaran berikut:-

 • Mathematics (M) / Mathematics(T)
 • Physics
 • Chemistry
 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • PengajianPerniagaan
 • Geografi
 • Information And Communications Technology(ICT)
 • Sejarah

Atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi KPM/Asasi UM/Asasi UiTM tahun 2018 atau sebelumnya/ Asasi lain yang setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam dua (2) mata pelajaran berikut:-

 • Mathematics
 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • PengurusanPerniagaan

Atau

Lulus peperiksaan GCE A-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya GRED C dalam dua (2) mata pelajaran berikut:-

 • Mathematics
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • InformationTechnology
 • Economics
 • Accounting
 • BusinessStudies
 • Geography
 • History

Atau

Lulus peperiksaan Diploma International Baccalaureate (IB) dengan mendapat sekurang-kurangnya GRED 4 dalam dua (2) mata pelajaran berikut:-

 • Mathematics
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • ComputerScience
 • Economics
 • BusinessManagement
 • Geography
 • History

CP52 / BTMS

LEPASAN STPM SAINS

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics (M) / Mathematics(T)
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology

LEPASAN MATRIKULASI TEKNIKAL KPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
 • Physics(Engineering)
 • Chemistry(Engineering)
 • BasicEngineering

LEPASAN MATRIKULASI SAINS KPM / ASASI SAINS UM / ASASI UiTM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalamdua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
 • ComputerScience
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology

LEPASAN ASASI KEJURUTERAAN UiTM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalamdua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
 • Computing
 • Physics
 • Chemistry

LEPASAN MATRIKULASI PERAKAUNAN KPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalamdua (2) mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
 • Accounting
 • Ekonomi
 • PengurusanPerniagaan

LEPASAN DIPLOMA KATEGORI SAINS

LulusDiplomadenganmendapatsekurang-kurangnyaPNGK3.00dalambidangberkaitandariinstitusi- institusi yang diiktiraf serta mendapat kelulusan SenatUniversiti;

Atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am dan dua (2) mata pelajaran berikut:-

 • Mathematics M / Mathematics (T)
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology

Atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi KPM/Asasi UM/Asasi UiTM tahun 2018 atau sebelumnya/ Asasi lain yang setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam dua (2) mata pelajaran berikut:-

 • Mathematics / EngineeringMathematics
 • Chemistry / Chemistry(Engineering)
 • Physics / Physics (Engineering)
 • Biology
 • BasicEngineering
 • EngineeringScience
 • Computer Science /Computing

Atau

Lulus peperiksaan GCE A-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya GRED C dalam dua (2) mata pelajaran berikut:-

 • Mathematics
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology

Atau

Lulus peperiksaan Diploma International Baccalaureate (IB) dengan mendapat sekurang-kurangnya GRED 4 dalam dua (2) mata pelajaran berikut:-

 • Mathematics
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology

Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

 

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pengurusan Rantaian Bekalan dan Logistik) dengan Kepujian –BTMS

Prospek Kerjaya

Graduan BTMS berpotensi di dalam bidang rangkaian rantaian bekalan dan logistik seperti pengurusan pengangkutan. Antara bidang kerjaya yang boleh diceburi adalah sebagai pengurus perkapalan, pengurus armada dan pengurus pengangkutan. Di samping itu, graduan BTMS berpotensi tinggi untuk dilantik sebagai penganalisis rantaian bekalan, perunding rantaian bekalan, pemeriksa masuk dan keluar, eksekutif pembangunan vendor dan eksekutif pengedaran

Ijazah Sarjana Muda Teknousahawanan dengan Kepujian –BTEC

Prospek Kerjaya

Graduan BTEC menggabungkan sifat dan tanggungjawab usahawan konvensional (penjualan, pemasaran, pengembangan perniagaan, pengurusan perniagaan) dengan gabungan inovasi teknologi. Prospek kerjaya bagi graduan BTEC boleh dikategorikan kepada dua bidang iaitu menjadi usahawan yang berjaya memulakan perniagaan berasaskan teknologi dan sebagau pekerja yang cerdas dalam industri sokongan keusahawanan seperti institusi kewangan, badan perunding dan penasihat, pendidikan, penyedia latihan, dll.

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Inovasi Teknologi) dengan Kepujian –BTMI

Prospek Kerjaya

Graduan BTMI berpotensi sebagai pengurus dalam organisasi seperti R&D, perniagaan teknikal, dan perundingan pengurusan. Di samping itu graduan BTMI boleh bekerja sendiri dengan memulakan perniagaan mereka sendiri yang dilengkapi dengan pengetahuan untuk mencari peluang dan mengubahnya menjadi usaha yang berjaya.

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pemasaran Teknologgi Tinggi) dengan Kepujian –BTMM

Prospek Kerjaya

Graduan BTMM berpotensi di dalam pelbagai bidang. Antara bidang kerjaya yang boleh diceburi adalah pengurus hubungan, pengurus acara pemasaran, eksekutif risiko kredit, pengurus perkhidmatan pelanggan, profesional di dalam institusi pendidikan dan penyelidikan pemasaran, dan perkhidmatan perundingan. Di samping itu graduan BTMM boleh menjadi pengasas perniagaan dalam pemasaran teknikal.